Zbirke vprašanj

Zanke v Javi

1. Analiziraj kodo

Analiziraj spodnjo kodo:
public class Test { 
  public static void main (String args[]) { 
    int i = 0; 
    while(i<10); 
    System.out.println(i + 4); 
    i = i + 1; 
  } 
}


2. Kolikokrat se izpiše ...

Kolikokrat spodnja koda izpiše TRIGLAV?
int j = 3;
while (j<24) {
  if ((j/4 == 2) || (j%3 != 0)) {
    System.out.println("TRIGLAV");
    j=j+2;
  }
  j = j+1;
}


3. Izpiše se ...

Kaj izpiše naslednji del programa? Nalogo najprej reši "peš" in šele potem preizkusi z računalnikom.

int n = 70;
int f = 2, i = 0;
String odg = "";
while (f <= n) {
  if (n % f == 0) {
    i = i + 1;
    odg = odg + i + ". = " + f;
  }
  f = f + 1;
}

JOptionPane.showMessageDialog(null, odg);


4. Izpiše se ...

Kaj izpiše naslednji del programa? Nalogo najprej reši "peš" in šele potem preizkusi z računalnikom.

int j = 1;
int k;
while (j <= 5) {
  k = 1;
  while (k <= 5) {
    System.out.print(j + "/");
    k = k + 1;
  }
  System.out.print("");
  j = j + 2;
}


5. Izpiše se ...

Kaj izpiše naslednji del programa? Nalogo najprej reši "peš" !int k = 0;
while (k < 20) {
  if (k % 3 == 1) System.out.print(k + " ");
  k = k + 2;
}
}


6. Kolikokrat izpiše Ucim se programirati!

Kolikokrat se izpiše stavek Ucim se programirati! ?
int stevec = 1;
while (stevec < 9) {
  stevec = stevec * 2;
  System.out.println("Ucim se programirati!");
}


7. Kolikokrat se izpiše Dobrodošli v Javi?

Kolikokrat spodnja zanka izpiše Dobrodošli v Javi! ?
int i = 0;
while (i < 9) {
  System.out.println("Dobrodošli v Javi!");
  i = i + 1;
}


8. Po koliko korakih konec zanke?

Po koliko korakih se zanka for neha izvajati?

int j = 0;
for (int i = 0; i<10; i++) {
  j = i*2 - i;
  i = i - 1;
}


9. Popravi me

Dan je del programa:
int st = 0;
boolean b = true;
while (b) {
  st = st + 1;
  if (st <=4) {
    System.out.println("Motiti se je clovesko.");
  }
  b = false;
}

Katere izmed spodnjih predlogov moramo nujno upoštevati, da se bo štirikrat izpisalo Motiti se je človeško. ?


10. Pridno bom študiral

Kolikokrat spodnja koda izpiše Pridno bom studiral! ?

int stevec = 1;
while (stevec < 9) {
  stevec = stevec * 2;
  System.out.println("Pridno bom studiral!" );
}


11. Število ponovitev

Dan je program:

int i = 1;
while (i <= 3) {
  System.out.println("Programiranje je zabavno!");
}

Kolikokrat se izpiše stavek Programiranje je zabavno! ?


12. Analiza programa

Kaj se zgodi, ko poženemo spodnji program:

public class Primer {
  public static void main(String[] args) {
    int m = 1;
    while (n < 6) {
      if (n % 2 == 0) {
        n = n+1;
      }
      n = n+3;
      System.out.println("n = " + n);
    }
  }
}


13. Napake v kodi

Spodnji program naj bi trikrat izpisal Mislim, torej sem. Vendar se je v kodo prikradlo nekaj napak, zaradi katerih program ne deluje. Koliko napak je v programu?
public class Primer{
public static main void (String[] args){
i = 1;
while(i<4){
  System.out.println(Mislim, torej sem);
  i = i+1;}
  }
}
Napake štej vsebinsko, ne pa po dodanih znakih.


14. V kateri vrstici je napaka

Spodnji program naj bi petkrat izpisal Riba raca rak, toda tipkarski škrat se je pritihotapil in povzročil napake. V katerih vrsticah se napake nahajajo?

1: public class Test {
2:  public static void main(String[] args){
3:    int i = 0;
4:    string odgovor = "";
5:    while(i < 5){
6:     odgovor = odgovor + "Riba raca rak"
7:     i = i +1;
8:    }
9:    Sistem.out.println(odgovor);
10:  }
11: }


15. Vrednost števca po koncu zanke

Kolikšna je vrednost spremenljivke stevec po izvedbi spodnje zanke:
int stevec = 0;
while ( stevec > 3) {
  stevec = stevec + 1;
}


16. Vrednost vsote po koncu zanke

Kakšne je vrednost spremenljivke vsota po izvedbi spodnje kode?
int vsota = 0;
int i = 0;
while (i <= 10) {
  vsota = vsota + i;
  i = i + 1;
}


17. Izpis na zaslon

Kaj se izpiše na zaslon, ko poženemo naslednji program?
public class KajIzpisem {
  public static void main(String[] args) {
    int j = 1;
    while (j < 11) {
      System.out.print( j + " " );
      j = j + j%3;
    }
  }
}


18. Kaj izpiše program ...

Kaj izpiše naslednji del programa? Nalogo najprej reši "peš" in šele potem poskusi z računalnikom.

int i = 1;
int j = 9;
while (i <= 4) {
  while (j>6) {
    System.out.print(i + 1 + "#");
    j = j-1;
  }
  j = 8;
  i = i+1;
}


19. Napiši pogoj naraščam

Dan je del programa, ki naj bi izračunal, koliko deliteljev ima dano število. Napiši pogoj (namesto MANJKA)!
int stevilo = 20, deli = 0;
int narascam = 1;

while (__ MANJKA __) {
  if (stevilo % narascam == 0) {
    deli = deli + 1;
  }
  narascam = narascam + 1;
}
System.out.println( "Stevilo " + stevilo + " ima " + deli + " deliteljev." );

Pogoj (namesto _MANJKA_) napiši z uporabo imen spremenljivk, brez presledkov (razen, če so nujno potrebni).


20. Vrednost stevca

Kolikšna je vrednost spremenljivke stevec po izvedbi spodnje kode?

int stevec = 2;
while (stevec < 14) {
  if (stevec % 3 == 0) {
    stevec = stevec + 1;
  }
  stevec = stevec + 2;
}


21. Ali se izpiše tralala

Ali spodnji program 5 krat izpiše tralala
public class IzpisiPetkrat {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 5;
    while (n > 0);
    {
      System.out.println("tralala");
      n--;
    }
  }
}


22. Ali se program prevede?

Dan je program:

public class Primer{
  public static void main(String[] args){
    int i = 1;
    while(i<4)
    System.out.println("i = " + i);
    i = i+1;
  }
}

Ali se program prevede?


23. Sintaksa za zanke

Podana sintaksa za zanke je pravilna.

(while) pogoj{
  stavek1;
  stavek2;
  :
  :
  stavekN;
}


24. pravilnost zanke

Navedeni program se prevede.
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    while ( i < 5) {
      int i = 0;
      System.out.println(" i = " + i);
    }
  }
}