Zbirke vprašanj

Zanke v C#

1. Analiziraj spodnjo kodo

Analiziraj spodnjo kodo:
static void Main(string[] args)
{
  int i = 0;
  while (i < 10);
  Console.WriteLine(i + 4);
  i = i + 1;
  Console.ReadKey();
}


2. Kolikokrat se izpiše

Kolikokrat spodnja koda izpiše OKNO?
static void Main(string[] args)
{
  int j = 3;
  while (j < 24) {
    if ((j / 4 == 2) || (j % 3 != 0)) {
      Console.WriteLine("OKNO");
      j = j + 2;
    }
    j = j + 1;
  }
  Console.ReadKey();
}


3. Izpiše se ...

Kaj izpiše naslednji del programa? Nalogo najprej reši "peš" in šele potem preizkusi z računalnikom.

static void Main(string[] args)
{
  int n = 70;
  int f = 2, i = 0;
  String odg = "";
  while (f <= n) {
    if (n % f == 0) {
      i = i + 1;
      odg = odg + i + ". = " + f;
    }
    f = f + 1;
  }
  Console.WriteLine(odg);
  Console.ReadKey();
}


4. Izpiše se ...

Kaj izpiše naslednji del programa? Nalogo najprej reši "peš" in šele potem preizkusi z računalnikom.
static void Main(string[] args)
{
  int j = 1;
  int k;
  while (j <= 5) {
    k = 1;
    while (k <= 5) {
      Console.Write(j + "/");
      k = k + 1;
    }
    Console.Write("");
    j = j + 2;
  }

  Console.ReadKey();
}


5. Izpiše se ...

Kaj izpiše naslednji del programa? Nalogo najprej reši "peš" !
static void Main(string[] args)
{
  int k = 0;
  while (k < 20) {
    if (k % 3 == 1) Console.Write(k + " ");
    k = k + 2;
  }
  Console.ReadKey();
}


6. Kolikokrat izpiše?

Kolikokrat se izpiše stavek Ucim se programirati! ?
static void Main(string[] args) {
  int stevec = 1;
  while (stevec < 9) {
    stevec = stevec * 2;
    Console.WriteLine("Ucim se programirati!");
  }
  Console.ReadKey();
}


7. Kolikokrat se izpiše?

Kolikokrat spodnja zanka izpiše Dobrodošli v C#! ?
static void Main(string[] args) {
  int i = 0;
  while (i < 9) {
    Console.WriteLine("Dobrodošli v C#!");
    i = i + 1;
  }
  Console.ReadKey();
}


8. Koliko korakov

Po koliko korakih se zanka for neha izvajati?

int j = 0;
for (int i = 0; i<10; i++) {
  j = i*2 - i;
  i = i - 1;
}


9. Popravi me

Dan je del programa:

static void Main(string[] args)
{

  int st = 0;
  bool b = true;
  while (b) {
    st = st + 1;
    if (st <= 4) {
      Console.WriteLine("Motiti se je clovesko.");
    }
    b = false;
  }
  Console.ReadKey();
}

Katere izmed spodnjih predlogov moramo nujno upoštevati, da se bo štirikrat izpisalo Motiti se je clovesko. ?


10. Pridno bom študiral

Kolikokrat spodnja koda izpiše Pridno bom studiral! ?
static void Main(string[] args)
{
  int stevec = 1;
  while (stevec < 9) {
    stevec = stevec * 2;
    Console.WriteLine("Pridno bom studiral!");
  }
  Console.ReadKey();
}


11. Kolikokrat se ponovi

Dan je program:
static void Main(string[] args)
{
  int i = 1;
  while (i <= 3) {
    Console.WriteLine("Programiranje je zabavno!");
  }
  Console.ReadKey();
}

Kolikokrat se izpiše stavek Programiranje je zabavno! ?


12. Program

Kaj se zgodi, ko poženemo spodnji program:

static void Main(string[] args)
{
  int m = 1;
  while (n < 6) {
    if (n % 2 == 0) {
      n = n + 1;
    }
    n = n + 3;
    Console.WriteLine("n = " + n);
  }
  Console.ReadKey();
}


13. Napake v kodi

Spodnji program naj bi trikrat izpisal Mislim, torej sem. Vendar se je v kodo prikradlo nekaj napak, zaradi katerih program ne deluje. Koliko napak je v programu?

static Main void(string[] args)
{
  i = 1;
  while (i < 4) {
    Console.WriteLine(Mislim, torej sem);
    i = i + 1;
  }
  Console.ReadKey();
}

Napake štej vsebinsko, ne pa po dodanih znakih.


14. V kateri vrstici je napaka?

Spodnji program naj bi petkrat izpisal Riba raca rak, toda tipkarski škrat se je pritihotapil in povzročil napake. V katerih vrsticah se napake nahajajo?
1 class Test{
2  static void Main(string[] args){
3    Int i = 0;
4    string odgovor = "";
5    while(i < 5){
6     odgovor = odgovor + "Riba raca rak"
7     i = i +1;
8    }
9    Console.WriteLyne(odgovor);
10   Console.ReadKey();
11  }
12 }


15. Vrednost števca po koncu zanke

Kolikšna je vrednost spremenljivke stevec po izvedbi spodnje zanke:
int stevec = 0;
while ( stevec > 3) {
  stevec = stevec + 1;
}


16. Vrednost vsote po koncu zanke

Kakšne je vrednost spremenljivke vsota po izvedbi spodnje kode?
int vsota = 0;
int i = 0;
while (i <= 10) {
  vsota = vsota + i;
  i = i + 1;
}


17. Zanka in izpis

Kaj se izpiše na zaslon, ko poženemo naslednji program?
static void Main(string[] args)
{
  int j = 1;
  while (j < 11) {
    Console.Write(j + " ");
    j = j + j % 3;
  }
  Console.ReadKey();
}


18. Izpiše se ...

Kaj izpiše naslednji del programa? Nalogo najprej reši "peš" in šele potem poskusi z računalnikom.
static void Main(string[] args)
{
  int i = 1;
  int j = 9;
  while (i <= 4) {
    while (j > 6) {
      Console.Write(i + 1 + "#");
      j = j - 1;
    }
    j = 8;
    i = i + 1;
  }
  Console.ReadKey();
}


19. Napiši pogoj

Dan je del programa, ki naj bi izračunal, koliko deliteljev ima dano število. Napiši pogoj (namesto MANJKA)!
static void Main(string[] args)
{
  int stevilo = 20, deli = 0;
  int narascam = 1;

  while (_MANJKA_) {
    if (stevilo % narascam == 0) {
      deli = deli + 1;
    }
    narascam = narascam + 1;
  }
  Console.WriteLine("Stevilo " + stevilo + " ima " + deli + " deliteljev.");

  Console.ReadKey();
}

Pogoj napiši z uporabo imen spremenljivk, brez presledkov (razen, če so nujno potrebni).


20. Vrednost števca

Kolikšna je vrednost spremenljivke stevec po izvedbi spodnje kode?
int stevec = 2;
while (stevec < 14) {
  if (stevec % 3 == 0) {
    stevec = stevec + 1;
  }
  stevec = stevec + 2;
}


21. Ali se izpiše?

Ali spodnji program 5 krat izpiše tralala?
static void Main(string[] args)
{
  int n = 5;
  while (n > 0) ;
  {
    Console.WriteLine("tralala");
    n--;
  }
  Console.ReadKey();
}


22. Ali se program prevede?

Dan je program:

static void Main(string[] args)
{
  int i = 1;
  while (i < 4)
  Console.WriteLine("i = " + i);
  i = i + 1;
  Console.ReadKey();
}

Ali se program prevede?23. Sintaksa za zanke

Podana sintaksa za zanke je pravilna.
(while) pogoj{
   stavek1;
   stavek2;
   :
   :
   stavekN;
}


24. Pravilnost zanke

Navedeni program se prevede.
static void Main(string[] args)
{
  while (i < 5) {
    int i = 0;
    Console.WriteLine(" i = " + i);
  }
  Console.ReadKey();
}