Naloge iz programiranja

Vsota števil v tabeli

Napiši rekurzivno metodo za seštevanje celih števil v tabeli, ki bo vrnila vsoto števil.

Namig