Naloge iz programiranja

Vsota notranjih kotov večkotnika

Sestavi metodo, ki bo izračunala vsoto notranjih kotov večkotnika.

Namig