Naloge iz programiranja

Vsota

Jure je napisal kodo, ki s pomočjo rekurzije izračuna vsoto $$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}.$$ Žal mu je med sprehodom po Ljubljani list s kodo padel v sneg in se je nekaj kode izbrisalo. Dopolni jo!

public static double vsotaRec(int n) // n>=1
{
    if (___________) { // ustavitveni pogoj
        return _____________;
    }
    return ______ + vsotaRec(______); //rekurzivni klic
}

Rešitev