Naloge iz programiranja

Sestavi tri baze

pripraviti je potrebno tri različne baze, skupaj z vnosnimi obrazci, poizvedbami in poročili.