Naloge iz programiranja

Trikotnik Sierpinskega

Napiši rekurzivno metodo, ki izračuna ploščino trikotnika Sierpinskega dane stopnje. Osnovni trikotnik je kar poln enakokraki trikotnik. Trikotnik stopnje 1 dobimo tako, da iz osnovnega trikotnika izrežemo trikotnik, katerega oglišča so razpolovišča stranic osnovnega trikotnika. Na tak način dobimo 3 manjše polne trikotnike spodaj levo, spodaj desno in zgoraj. Trikotnik 2. stopnje dobimo iz trikotnika stopnje 1 tako, da izrežemo trikotnike iz treh polnih trikotnikov na enak način, kot smo ga izrezali iz osnovnega trikotnika (glej sliko).

Namig