Zbirke vprašanj

Tabele v C#

1. Kako ustvarimo

Kako v C# ustvarimo
Tabelo 15 nizov z imenom nizi?
Spremenljivko z imenom tab, ki lahko pokaže na tabelo realnih števil?
Spremenljivko z imenom tab, ki kaže na tabelo s prostorom za 15 realnih števil?
Niz z imenom tab, ki hrani v sebi niz "new String[15]"?
Dvodimenzionalno tabelo nizov z imenom tab z dimenzijami $15 \times 15$?


2. Logični izrazi

Kdaj so spodnji logični izrazi resnični, če sta niz1 in niz2 niza ter a in b celi števili?
niz2.Equals(niz1)
a < b
niz2.Length < niz1.Length
a % 2 == 0
a == b && niz1.Equals(niz2)
(a % 2 == 0) || !(b%3 == 0)
niz1.Length < a && (b%a == 0)
b % a == 0


3. Deklaracija tabele

Kaj naredi spodnji stavek?

int[] tab;


4. Dolžina tabele

Dolžino tabele celih števil tab nam vrne stavek:


5. Kaj pomeni izraz?

Kaj pomeni stavek
bool[] vplacal = new bool[12];


6. Izpis elementov tabele

Kako lahko izpišemo vse elemente tabele mojaTabela?


7. Dolžina tabele

Deklarirali smo tabelo in rezervirali prostor za 100 elementov.
int[] array = new int[100];

Kateri ukaz vrne dolžino te tabele?


8. Deklaracija tabele

Kako pravilno deklariramo tabelo po imenu tab, v kateri želimo hraniti 15 spremenljivk tipa int?


9. Pravilna deklaracija

Kako pravilno deklariramo matriko celih števil po imenu mat, ki bo imela 6 vrstic in 5 stolpcev?


10. Deklaracija tabele

Deklariramo enodimenzionalno tabelo velikosti 100 z imenom rezultati. V tabeli bomo hranili cela števila. Katera oblika deklaracijskega stavka je pravilna?


11. Branje znakov iz tabele nizov

Kako preberemo peti znak drugega niza v tabeli nizov z imenom tab? V tabeli sta vsaj dva niza in drugi niz ima vsaj 5 znakov. Stavek piši brez presledkov in s podpičjem na koncu!