Naloge iz programiranja

Tabela števil

V neki pisarni vnašajo pet podatkov v računalnik v obliki celih števil. Ker pa se morajo številke izpisati v obratnem vrstnem redu, kot je vrstni red vpisa, hkrati pa je treba tudi poiskati največje število, sestavi program, ki to naredi.

Namig