Zbirke vprašanj

Statične metode v C#

1. Ime glavne metode

Izmed spodnjih imen metod izberi tisto, ki se začne izvajati ob zagonu programa z imenom Test.


2. Program izpiše ...

Kaj izpiše klic podane metode, če za n vzamemo 10? Najprej reši "peš" in šele potem preizkusi z računalnikom.

public static void vraca(int n)
{
  int i = 1;
  while (i <= n) {
    if (i % 2 != 0) Console.Write(i);
    else Console.Write('#');
    i++;
  }
  Console.WriteLine('#');
}


3. Tabele, metode

Kaj se izpiše po zagonu spodnjega programa?
class Program
{
  static void Main(string[] args) {
    int[] tab = new int[3];
    tab[0] = 0;
    tab[1] = 1;
    tab[2] = 2;
    metoda(tab);
    Console.WriteLine(tab[0]);
    Console.ReadKey();
  }

  public static void metoda(int[] tab) {
    if (tab.Length >= 1) tab[0] = 100;
  }
}


4. Uporaba break

Kaj se izpiše na zaslon po zagonu metode Main? Najprej reši "peš" in šele potem preizkusi z računalnikom.

static void Main(string[] args)
{
  int[] tab = { 1, 2, 4, 3, 0, 100, 1 };
  preveri(tab);

  Console.ReadKey();
}

public static void preveri(int[] tab) {
  int i = 0;
  while (i < tab.Length) {
    if (tab[i] == 0) {
      Console.WriteLine('*');
      break;
    }
    Console.Write(tab[i] + ",");
    i++;
  }
}


5. Glava metode

Sestavite glavo metode z imenom metoda, ki sprejme dva parametra - prvi je niz z imenom niz1 in drugi celo število z imenom i, vrača pa tabelo celih števil. Pri pisanju uporabljajte presledke le tam kjer je potrebno in na koncu ne zapišite ";"!
Primer:
public static String primerPodpisaMedote(int a,double b)