Zbirke vprašanj

Statične metode v Javi

1. Ime glavne metode

Izmed spodnjih imen metod izberi tisto, ki se začne izvajati ob zagonu programa z imenom Test.


2. Program izpiše ...

Kaj izpiše podan program, če za n vzamemo 10? Najprej reši "peš" in šele potem preizkusi z računalnikom.

public static void vraca(int n) {
  int i = 1;
  while (i <= n) {
    if (i %2 != 0) System.out.print( i );
    else System.out.print( '#' );
    i++;
  }
  System.out.println( '#' );
}


3. Tabele, metode

Kaj se izpiše po zagonu spodnjega programa?
public static void metoda(int[] tab) {
  if (tab.length >= 1) tab[0] = 100;
}

public static void main(String[] vhod) {
  int[] tab = new int[3];
  tab[0] = 0;
  tab[1] = 1;
  tab[2] = 2;
  metoda(tab);
  System.out.println(tab[0]);
}


4. Uporaba besede break

Kaj se izpiše na zaslon po zagonu metode main? Najprej reši "peš" in šele potem preizkusi z računalnikom.

public static void preveri(int[] tab) {
  int i = 0;
  while (i < tab.length) {
    if (tab[i] == 0) {
      System.out.println('*');
      break;
    }
    System.out.print(tab[i] + ",");
    i++;
  }
}

public static void main(String[]args) {
  int[] tab = {1,2,4,3,0,100,1};
  preveri(tab);
}


5. Podpis metode

Sestavite podpis metode z imenom metoda, ki sprejme dva parametra - prvi je niz z imenom niz1 in drugi celo število z imenom i, vrača pa tabelo celih števil. Pri pisanju uporabljte presledke le tam, kjer je potrebno, in na koncu ne zapišite ";"! Primer: public static String primerPodpisaMedote(int a,double b)