Naloge iz programiranja

Športna vzgoja

Primož je učitelj športne vzgoje. Vsako leto ugotavlja, da je njegov način dela zamuden in »staromoden« in da bo treba marsikaj spremeniti. Predvsem si želi sprememb pri evidentiranju športnih rezultatov pri atletiki. Namesto zamudnega zapisovanja rezultatov v športni karton, izpisovanja rezultatov za objavo, primerjanja in ugotavljanja, kdo je najboljši oz. kateri dosežek je najboljši, bi si želel, da bi ob sprotnem vnašanju rezultatov, takoj dobil izpis vseh dosežkov ter izpis najboljšega in najslabšega rezultata. To idejo ima v glavi že dlje časa, toda ne zna je realizirati.

Da bo preizkusil, če je to res tako praktično, mu napiši program za evidentiranje podatkov pri skoku v daljino. Program naj najprej prebere število učencev, njihova imena in njihove dolžine skokov, nato pa naj te dolžine izpiše vključno z najdaljšo in najkrajšo razdaljo.

Komentar:

Nalogo bi lahko nadgradili z izpisom skokov od najdaljšega do najkrajšega.

Namig