Naloge iz programiranja

Sestavi bazo Gostilna

Sestavite podatkovno bazo »Gostilna«, kjer bodo shranjeni podatki o ponudbi (jedilni list) in o računih. Razmislite, kako naj bodo tabele povezane. Baza naj vsebuje naslednje podatke in omogoča naslednje zadeve:

  • Za vsako jed (pijačo) naj bo določeno področje, kamor spada (npr. hladna predjed, sladica ...). Poleg krajšega imena jedi imamo še daljše polje s podrobnim opisom. Seveda potrebujemo tudi ceno.
  • Možno naj bo izpisati jedilni list.
  • Za vsakega gosta (kosilo) shranimo seznam naročenih jedi in mu nato izstavimo račun.
  • Za vsako kosilo se ve, kdo je bil natakar, natakarje imamo v svoji tabeli.
  • Sestavite obrazce za vnos podatkov in napolnite tabele z izmišljenimi podatki.
Nato sestavite naslednje poizvedbe:
  • Izpis seznam vseh jedi, ki so dražje od 9€.
  • Prikaz seznama vseh gostov, ki so naročili govejo juho.
  • Prikaz prvih dveh natakarjev po številu naročil.
Sestavite še poročili za izpis:
  • Jedilni list: jedi naj bodo urejene po področjih, področja pa urejena tako, kot je v navadi na jedilnih listih. Pomagaj si tako, da v tabeli področij dodaš še stolpec s številskimi vrednostmi, po katerih potem urediš podatke.
  • Račun za izbranega gosta: na računu izpiši tudi višino DDV (predpostavi, da je vse po stopnji DDV 8.5%, v cenah je DDV že vključen).

Namig