Naloge iz programiranja

Sestavi bazo Gostilna

Sestavite podatkovno bazo »Gostilna«, kjer bodo shranjeni podatki o ponudbi (jedilni list) in o računih. Razmislite, kako naj bodo tabele povezane. Baza naj vsebuje naslednje podatke in omogoča naslednje zadeve:

  • Za vsako jed (pijačo) naj bo določeno področje, kamor spada (npr. hladna predjed, sladica ...). Poleg krajšega imena jedi imamo še daljše polje s podrobnim opisom. Seveda potrebujemo tudi ceno.
  • Možno naj bo izpisati jedilni list.
  • Za vsakega gosta (kosilo) shranimo seznam naročenih jedi in mu nato izstavimo račun.
  • Za vsako kosilo se ve, kdo je bil natakar, natakarje imamo v svoji tabeli.
  • Napolnite tabele z izmišljenimi podatki.

Namig