Naloge iz programiranja

Reditelj

V razredu se nikoli ne morejo dogovoriti, kdo bo kakšen dan reditelj. Zato si učitelj zaželi program, ki iz baze vnešenih imen naključno izžreba dnevnega reditelja. Sestavi ga!

Namig