Dostop do znakov in podnizov danega niza v Pythonu