Naloge iz programiranja

Učenci v prvem in drugem razredu

Imamo dva razreda (podana v tabeli), v vsakem razredu je določeno število učencev. Radi bi izpis enega in drugega razreda. Program naj posebej izpiše tudi osebe, ki imajo enako ime v prvem in drugem razredu, glede na vrstni red na seznamu prvega razreda.

Namig