Naloge iz programiranja

Prikaži bazo Redovalnica

Dana je podatkovno bazo "Redovalnica", kjer so shranjene ocene učencev na šoli in ostali podatki. Baza vsebuje naslednje tabele:

  • Učitelji (ID, ime, priimek …),
  • Razredi (ID, razrednikID …),
  • Učenci (ID, ime, priimek, razredID …),
  • Predmeti (ID, opis, razredID, učiteljID …),
  • Ocene (učenecID, predmetID, ocena …).
Bazo naj bi sestavili v eni izmed prejšnjih nalog. Namesto tega lahko uporabite tudi že pripravljeno bazo Redovalnica s testnimi podatki. Nastavite naslednje filtre:
  • prikaz učencev iz istega razreda;
  • prikaz vseh učencev, ki imajo enako ime;
  • prikaz vseh ocen pri istem predmetu;
  • poiščite vse učence (njihove šifre), ki imajo pri določenem predmetu oceno 1.

Namig