Naloge iz programiranja

Poizvedbe po bazi Redovalnica

Dana je podatkovna bazo "Redovalnica", kjer so shranjene ocene učencev na šoli in ostali podatki. Baza vsebuje naslednje tabele:

  • Učitelji (ID, ime, priimek …),
  • Razredi (ID, razrednikID …),
  • Učenci (ID, ime, priimek, razredID …),
  • Predmeti (ID, opis, razredID, učiteljID …),
  • Ocene (učenecID, predmetID, ocena …).
Bazo naj bi sestavili v eni izmed prejšnjih nalog. Namesto tega lahko uporabite tudi že pripravljeno bazo Redovalnica in poizvedbe 2 s testnimi podatki. Sestavite poizvedbe za naslednje naloge:
  • Izpiši najboljših 10 učencev.
  • Sestavi novo tabelo z ocenami za izbran razred.
  • Iz redovalnice pobriši vse enke.
  • Vse ocene (razen petk), ki jih je vpisal izbran učitelj, povečaj za 1.

Namig