Naloge iz programiranja

Poizvedbe po bazi Redovalnica

Dana je podatkovna bazo "Redovalnica", kjer so shranjene ocene učencev na šoli in ostali podatki. Baza vsebuje naslednje tabele:

  • Učitelji (ID, ime, priimek …),
  • Razredi (ID, razrednikID …),
  • Učenci (ID, ime, priimek, razredID …),
  • Predmeti (ID, opis, razredID, učiteljID …),
  • Ocene (učenecID, predmetID, ocena …).
Bazo naj bi sestavili v eni izmed prejšnjih nalog. Namesto tega lahko uporabite tudi že pripravljeno bazo Redovalnica in poizvedbe 1 s testnimi podatki. Sestavite poizvedbe, ki vrnejo:
  • kateri učitelji niso razredniki;
  • koliko predmetov uči kateri učitelj;
  • kakšna so povprečja ocen učencev pri posameznih predmetih;
  • kakšen je uspeh učencev.

Namig