Naloge iz programiranja

Poizvedbe po bazi Redovalnica

Dana je podatkovna bazo "Redovalnica", kjer so shranjene ocene učencev na šoli in ostali podatki. Baza vsebuje naslednje tabele:

  • Učitelji (ID, ime, priimek …),
  • Razredi (ID, razrednikID …),
  • Učenci (ID, ime, priimek, razredID …),
  • Predmeti (ID, opis, razredID, učiteljID …),
  • Ocene (učenecID, predmetID, ocena …).
Bazo naj bi sestavili v eni izmed prejšnjih nalog. Namesto tega lahko uporabite tudi že pripravljeno bazo Redovalnica s testnimi podatki. Sestavite ustrezne poizvedbe, ki naredijo sledeče:
  • vrnejo seznam predmetov za izbrani razred;
  • izpišejo, koliko enk je dal določeni (izbrani) učitelj;
  • izpišejo, koliko petk je dal vsak posamezni učitelj;
  • izpišejo, koliko posameznih ocen (enk, dvojk, trojk …) je dal kateri učitelj.

Namig