Naloge iz programiranja

Poizvedbe po bazi Gostilna

V eni od prejšnjih nalog smo sestavili podatkovno bazo Gostilna, kjer so shranjeni podatki o ponudbi (jedilni list) in o računih.

Če je še ni, jo sestavite. Pri tem naj se upošteva sledeče:

Razmislite, kako naj bodo tabele povezane. Baza naj vsebuje naslednje podatke in omogoča naslednje zadeve:
  • Za vsako jed (pijačo) naj bo določeno področje, kamor spada (npr. hladna predjed, sladica ...). Poleg krajšega imena jedi imamo še daljše polje s podrobnim opisom. Seveda potrebujemo tudi ceno.
  • Možno naj bo izpisati jedilni list.
  • Za vsakega gosta (kosilo) shranimo seznam naročenih jedi in mu nato izstavimo račun.
  • Za vsako kosilo se ve, kdo je bil natakar, natakarje imamo v svoji tabeli.

Če baze še nimate sestavljene, lahko uporabite že pripravljeno bazo Gostilna s testnimi podatki. Ko bazo imate, sestavite poizvedbe, ki naredijo sledeče:
  • Izpišejo seznam vseh jedi, ki so dražje od 9€.
  • Prikažejo seznam vseh gostov, ki so naročili govejo juho.
  • Prikažejo prva dva natakarja po številu naročil.
  • Vse juhe podražijo za 10 odstotkov.

Namig