Zbirke vprašanj

Pogojni stavek v C#

1. Ali se izpiše 'prva moznost' ali 'druga moznost'?

Kaj se izpiše, ko poženemo spodnji program?
static void Main(string[] args)
{
  int a = 1;
  int b = 2;

  if (a == b) Console.Write("prva moznost");
  else Console.Write("druga moznost");
  Console.ReadKey();
}


2. Analiziraj kodo

Analiziraj spodnjo kodo:
static void Main(string[] args)
{
  Boolean sod = false;
  if (sod = true) {
    Console.Write("Sodo!");
  }
  Console.ReadKey();
}


3. Izpis o plači

Kaj izpiše spodnja koda, če je vrednost spremenljivke placa enaka 5000 ?
if (placa > 3000)
{
  Console.Write("Placa je vecja kot 3000.");
} else if (placa > 4000) {
  Console.Write("Placa je vecja kot 4000.");
}


4. Kako zapišemo ...

Kako zapišemo izraz "vrednost v spremenljivki a je manjša ali enaka vrednosti v spremenljivki b"?


5. Kako zapišemo ...

Kako zapišemo "vrednost v spremenljivki a je različna od vrednosti v spremenljivki b"?


6. Kako zapišemo ...

Kako zapišemo izraz "vrednost v spremenljivki a je strogo manjša od vrednosti v spremenljivki b"?


7. Kako zapišemo ...

Kako zapišemo izraz "vrednost v spremenljivki a je strogo večja od vrednosti v spremenljivki b"?


8. Kako zapišemo ...

Kako zapišemo izraz "vrednost v spremenljivki a je večja ali enaka vednosti v spremenljivki b"?


9. Kateri izrazi imajo vrednost false

Kateri izmed izrazov imajo vrednost false?


10. Kateri izrazi imajo vrednost true

Kateri izmed izrazov imajo vrednost true?


11. Katero oceno dobiš?

Kaj nam izpiše naslednij del programa?
int x = 75;
if (x < 50) {
  Console.WriteLine("nezadostno");
} else {
  if (x < 60) {
    Console.WriteLine("zadostno");
  } else {
    if (x < 70) {
      Console.WriteLine("dobro");
    } else {
      if (x < 80) {
        Console.WriteLine("prav dobro");
      } else {
        Console.WriteLine("odlicno");
      }
    }
  }
}
Console.ReadKey();


12. Pogoji, ki nam vrnejo za rezultat true

Kateri izmed izrazov imajo vrednost true?


13. Kateri izmed izrazov pravilno preveri

Kateri izmed spodnjih izrazov pravilno preveri, če spremenljivki x in y vsebujeta vrednosti med 0 in 40 (brez 0 in 40)?


14. Kateri izmed izrazov pravilno preveri

Kateri izmed spodnjih izrazov pravilno preveri, če je vrednost spremenljivke x manjša od 1 in večja od -5 oziroma če je vrednost spremenljivke y manjša od 10?


15. Kateri izmed izrazov pravilno preveri

Kateri izmed spodnjih izrazov pravilno preveri, če je vrednost spremenljivke x med 0 in 10 (vključno z nič in deset) ali večja od 100?


16. Kateri izmed izrazov pravilno preveri

Kateri izmed spodnjih izrazov pravilno preveri, če je vrednost spremenljivke x med 3 in 40 (in ni enaka 3 ali 40) ali večja od 50?


17. Izpiše se ...

Kaj se izpiše, če poskusimo izvesti spodnji del kode?
int a = 12;
if (a > 13)
  Console.Write("-dobro-");
Console.Write("-bolje-");
else
  Console.Write("-najbolje-");

Če se koda ne prevede, napiši Napaka prevajalnika.


18. Kaj se izpiše?

Kaj nam izpiše naslednji del kode:
static void Main(string[] args)
{
  int a = (int)5.23 - (int)(10 * (5.23 - (int)5.23));

  if (a == 5) Console.WriteLine("Biti ali ne biti, to je sedaj vprašanje.");
  else Console.WriteLine("\"Evreka\", je rekel Arhimed.");
  Console.ReadKey();
}


19. Kaj se izpiše?

Kaj nam izpiše spodnji del kode:
Boolean f = (5 > 6) && (3 > 6 || 3 < 8);
if (f) Console.WriteLine("crno");
else Console.WriteLine("belo");


20. Vrednost logičnega izraza

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka s potem, ko se izvede stavek:
Boolean s = ((18 % 2 != 0) || !(3 >= 4));


21. Vrednost logičnega izraza

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka y potem, ko se izvedejo stavki:
Boolean y = false;
int a = 7;
double b = 6;

if (a / b == 1) {
  y = true;
}


22. Vrednost spremenljivke

Kakšno vrednost ima spremenljivka y potem, ko se izvedejo naslednji stavki:


Boolean y = false;
int a = (int)(10 % 6 - 1 + (5 / 4 + 13.0 / 2));
if (a >= 5) y = !y;


23. Sintaksa pogojnega stavka

Podana sintaksa za pogojni stavek je pravilna.
else(pogoj){
  stavek 1;
  stavek 2;
  :
  stavek N;
}
if{
  stavek A;
  stavek B;
  :
  stavek M;
}