Zbirke vprašanj

Pogojni stavek v Javi

1. Ali se izpiše 'prva moznost' ali 'druga moznost'?

Kaj se izpiše, ko poženemo spodnji program?

class IfElse {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 1;
    int b = 2;

    if (a == b) System.out.print("prva moznost");
    else System.out.print("druga moznost");
  }
}


2. Analiziraj spodnjo kodo

Analiziraj spodnjo kodo:
boolean sod = false;
if (sod = true) {
  System.out.println("Sodo!");
}


3. Izpis o plači

Kaj izpiše spodnja javanska koda, če je vrednost spremenljivke placa enaka 5000 ?
if (placa > 3000) {
  System.out.print("Placa je vecja kot 3000.");
} else if (placa > 4000) {
  System.out.print("Placa je vecja kot 4000.");
}


4. Kako zapišemo "a je manjši ali enak b"?

Kako v Javi zapišemo izraz "vrednost v spremenljivki a je manjša ali enaka vrednosti v spremenljivki b" ?


5. Kako zapišemo "a je različen od b"?

Kako v Javi zapišemo "vrednost v spremenljivki a je različna od vrednosti v spremenljivki b" ?


6. Kako zapišemo "a je strogo manjši od b"?

Kako v Javi zapišemo izraz "vrednost v spremenljivki a je strogo manjša od vrednosti v spremenljivki b"?


7. Kako zapišemo "a je strogo večji od b"?

Kako v Javi zapišemo izraz "vrednost v spremenljivki a je strogo večja od vrednosti v spremenljivki b" ?


8. Kako zapišemo "a je večji ali enak b"?

Kako v Javi zapišemo izraz "vrednost v spremenljivki a je večja ali enaka vednosti v spremenljivki b"?


9. Kateri izrazi imajo vrednost false?

Kateri izmed izrazov imajo vrednost false?


10. Kateri izrazi imajo vrednost true?

Kateri izmed izrazov imajo vrednost true?


11. Katera oceno izpiše program

Kaj nam izpiše naslednij del programa?
int x = 75;
if (x < 50) {
  System.out.println("nezadostno");
} else {
  if (x < 60) {
    System.out.println("zadostno");
  } else {
    if (x < 70) {
      System.out.println("dobro");
    } else {
      if (x < 80) {
        System.out.println("prav dobro");
      } else {
        System.out.println("odlicno");
      }
    }
  }
}


12. Pogoji, ki nam vrnejo za rezultat true?

Kateri izmed izrazov imajo vrednost true?


13. Med 0 in 40

Kateri izmed spodnjih izrazov pravilno preveri, če spremenljivki x in y vsebujeta vrednosti med 0 in 40 (brez 0 in 40)?


14. Manjsi, vecji od ...

Kateri izmed spodnjih izrazov pravilno preveri, če je vrednost spremenljivke x manjša od 1 in večja od -5 oziroma če je vrednost spremenljivke y manjša od 10?


15. Med 0 in 100 ...

Kateri izmed spodnjih izrazov pravilno preveri, če je vrednost spremenljivke x med 0 in 10 (vključno z nič in deset) ali večja od 100?


16. Kej če je x ...

Kateri izmed spodnjih izrazov pravilno preveri, če je vrednost spremenljivke x med 3 in 40 (in ni enaka 3 ali 40) ali večja od 50?


17. Izpiše se ...

Kaj se izpiše, če poskusimo izvesti spodnji del kode?
int a = 12;
if (a > 13)
  System.out.print("-dobro-");
System.out.print("-bolje-");
else
  System.out.print("-najbolje-");

Če se koda ne prevede, napiši Napaka prevajalnika


18. Kaj se izpiše?

Kaj nam izpiše naslednji del kode:

int a = (int)5.23 - (int)(10 * (5.23 - (int)5.23));
if (a == 5) System.out.println("Biti ali ne biti, to je sedaj vprašanje.");
else System.out.println("\"Evreka\", je rekel Arhimed.");


19. Kaj se izpiše?

Kaj nam izpiše spodnji del kode:

boolean f = (5 > 6) && (3 > 6 || 3 < 8);
if (f) System.out.println("crno");
else System.out.println("belo");


20. Vrednost logičnega izraza

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka s potem, ko se izvede stavek:
boolean s = ((18 % 2 != 0) || !(3 >= 4));


21. Vrednost logičnega izraza

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka y potem, ko se izvedejo stavki:
boolean y = false;
int a = 7;
double b = 6;

if (a/b == 1) {
  y = true;
}


22. Vrednost spremenljivke

Kakšno vrednost ima spremenljivka y potem, ko se izvedejo naslednji stavki:


boolean y = false;
int a = (int)(10 % 6 - 1 + (5/4 + 13.0/2));

if (a >= 5) y = !y;


23. Zapis logičnega izraza

Zapiši logični izraz tipa bool, ki vrne vrednost true, če je vrednost v spremenljivki x liho število, ki ni deljivo s 5.

V rešitvi uporabljaj presledke samo, če so nujno potrebni.


24. Sintaksa pogojnega stavka

Podana sintaksa za pogojni stavek je pravilna.

else(pogoj){
  stavek 1;
  stavek 2;
  :
  stavek N;
}
if{
  stavek A;
  stavek B;
  :
  stavek M;
}