Naloge iz programiranja

Podaljšaj niz

Sestavi program, ki bo prebral poljuben niz, nato pa bo vrnil novega, ki bo sestavljen iz znakov vnešenega niza tako, da se bo prvi znak ponovil tolikokrat, kolikor je dolžina niza, drugi za ena manj kot je dolžina niza, tretji za dva manj ... zadnji pa le enkrat. Npr. za niz test naj se izpiše tttteeesst.

Namig