Naloge iz programiranja

Pacient

Sestavi razred Pacient, ki ima tri komponente:

  • ime,
  • priimek,
  • krvna skupina.
Komponenti ime in priimek naj bosta javni, krvna skupina pa privatna. Vse komponente naj bodo tipa String. Napiši dva konstruktorja:
  • prazen konstruktor, ki vse tri komponente nastavi na "NI PODATKOV";
  • konstruktor, ki sprejme vse tri podatke in ustrezno nastavi komponente.
Popravi tudi standardno metodo za pretvorbo v niz (toString oz. ToString), ki naj izpiše podatke o pacientu (ime, priimek, krvna skupina).

Namig