Naloge iz programiranja

Obrazci baze Gostilna

V eni od prejšnjih nalog smo sestavili podatkovno bazo Gostilna, kjer so shranjeni podatki o ponudbi (jedilni list) in o računih.

Baza vsebuje naslednje podatke in omogoča naslednje zadeve:
  • Za vsako jed (pijačo) naj bo določeno področje, kamor spada (npr. hladna predjed, sladica ...). Poleg krajšega imena jedi imamo še daljše polje s podrobnim opisom. Seveda potrebujemo tudi ceno.
  • Možno naj bo izpisati jedilni list.
  • Za vsakega gosta (kosilo) shranimo seznam naročenih jedi in mu nato izstavimo račun.
  • Za vsako kosilo se ve, kdo je bil natakar, natakarje imamo v svoji tabeli.
Sestavite obrazce za lažji vnos in pregled podatkov. Če baze še nimate sestavljene, lahko uporabite že pripravljeno bazo Gostilna s poizvedbami s testnimi podatki.

Rešitev