Zbirke vprašanj

Nizi v Javi

1. Ali se izpiše "I'm in"?

Ali se na zaslon izpiše I'm in, če se izvede spodnja koda?
int x = 10;
String myString = "let me in";

if (x == 10 && myString.equals("let me in")) {
  System.out.print( "I'm in" );
}


2. Branje števil iz niza

Če imamo v nizu niz1 zapisano realno število, ga z Javo prevedemo v realno s pomočjo ukaza:


3. Deklaracija niza

Kako v Javi pravilno deklariramo spremenljivko z imenom niz, v katero bomo zapisali poljuben tekst?


4. Dolžina niza

Če Javo vprašamo po dolžini niza "jabolko", bo odgovor:


5. Izpiše se ...

Kaj se bo izpisalo na zaslon, ko poženemo spodnji program?
public class MacekMuri {
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "Macek";
    String str2 = "Muri";
    String str3 = str1 + str2;

    if (str3 == "MacekMuri") {
      System.out.print("str3 == \"MacekMuri\"");
    }
    if (str3.equals("MacekMuri")) {
      System.out.print("str3.equals(\"MacekMuri\")");
    }
  }
}


6. Metoda za pretvarjane nizov v cela števila

Kako pretvorimo niz v katerem je zaporedje števk (naj bo to nizSt) v celo število?


7. Nizi in metoda

Kaj izpiše spodnji program:

public class Test {
  public static void main(String[] vhod) {
    String niz = "abrakadabra";
    if (niz.length() > 3) niz = niz.substring(2);
    System.out.println(niz);
  }
}


8. Primerjanje nizov

V Javi pogoj "niz1 je enak nizu2" pravilno zapišemo kot:


9. Stikanje nizov

Denimo, da je starost Rdeče kapice zapisana v spremenljivki stKapice, njeno (pravo) ime v spremenljivki imeKapice, ime in starost njene babice pa v spremenljivkah imeBabice in stBabice. Kateri od spodnjih stavkov v Javi bo na zaslon pravilno izpisal "#babica in #kapica sta skupaj stari #skupaj let", kjer #babica predstavlja vrednost spremenljivke imeBabice, #kapica vrednost spremenljivke imeKapice in #skupaj seštevek spremenljivk stKapice in stBabice. Seveda sta spremenljivki stKapice in stBabice celi števili, spremenljivki imeBabice in imeKapice pa niza.


10. Zadnji znak niza

Zadnji znak niza niz dobimo z:


11. Dolžina niza

Kako se imenuje metoda za preverjanje dolžine niza?

Napiši del ukaza, ki stoji za piko (brez podpičja na koncu).


12. Izpiše se ...

Kaj se izpiše na zaslonu, ko poženemo naslednji program? Nalogo reši "peš", brez uporabe računalnika.

public class NekajDelam {
  public static void main (String [] args) {
    String niz = "oblikovanje";
    String izmenicniNiz = "";

    int i = 0;
    while (i < niz.length()) {
      String znak = "" + niz.charAt(i);

      if (i % 2 == 0) znak = znak.toLowerCase();
      else znak = znak.toUpperCase();

      izmenicniNiz = izmenicniNiz + znak;
      i = i + 1;
    }

    System.out.println("Izmenicni niz = " + izmenicniNiz);
  }
}


13. Kaj nam vrne metoda po klicu

Kaj se izpiše!

public static void main(String[] args) {
  String niz = "Ime mi je Maj.";
  String novNiz = "";
  int i = 0;
  while (i < niz.length()) {
    char znak = niz.charAt(i);
    novNiz = znak + novNiz;
    i++;
  }
  System.out.println(novNiz);
}


14. Metoda toString

Kaj nam izpiše na zaslon spodnji blok kode:

String niz = "policaj";
System.out.println(niz.toString());


15. Branje znakov iz nizov

Znaki v nizu se indeksirajo od 1 do dolžine niza.


16. Brisanje znakov

Iz javanskih nizov lahko pobrišemo poljuben znak.


17. Niz - osnovni podatkovni tip?

Niz je eden izmed osnovnih podatkovnih tipov v Javi.