Naloge iz programiranja

Mehurčki

Sestavi metodo, ki izračuna dolžino črt mehurčkaste strukture. V krogu so štirje manjši krogi, ki se dotikajo. V vsakem manjšem so spet štirje manjši, ... in tako naprej do globine $n$ (glej srednjo sliko).

Namig