Naloge iz programiranja

Kvadrat števila

Napiši program, ki izračuna kvadrat realnega števila in ga izpiše.

Namig