Naloge iz programiranja

Kvadratni koren

Napiši program, ki prebere poljubno pozitivno decimalno število in izpiše kvadratni koren tega števila.

Namig