Naloge iz programiranja

Krog, valj, lonec

Sestavi razred Krog, ki vsebuje komponento polmer, ki naj ne bo javno dostopna. Razred naj vsebuje konstruktor, v katerem podamo polmer. V primeru, da je podan polmer negativen, se nastavi privzeti polmer 1. Razred Krog naj vsebuje metode za izračun obsega in ploščine kroga. Sestavi tudi ustrezno metodo za pretvorbo v niz.

Iz razreda Krog s pomočjo dedovanja izpelji razred Valj. Upoštevaj dejstvo, da valj lahko opišemo z dodatnim parametrom, to je višino. Sestavi konstruktor, ki sprejme polmer osnovne ploskve valja ter njegovo višino. Če je kateri koli izmed teh negativen, naj ga privzeto nastavi na 1. Sestavi tudi metodi, ki vračata površino in volumen valja.

V vsakem razredu napiši tudi metodo main, v kateri demonstriraš osnovno delovanje razreda (inicializacija, izpis).

Namig