Naloge iz programiranja

Krog in ploščina krožnega izseka

Dan je razred Krog, ki ima komponento polmer. Sestavi osnovni konstruktor, ki nastavi polmer na privzeto vrednost 1, ter konstruktor, pri katerem podamo vrednost polmera. Če je vrednost polmera negativna, naj se vzame njegova absolutna vrednost. Razred Krog naj ima metodo za vračanje in nastavljanje polmera, komponenta polmer pa naj bo privatna. Prav tako naj ima razred metodo za pretvorbo v niz, ki bo vrnila podatke o objektu v naslednji obliki (za krog z radijem 2.1):
Krog: radij = 2.1

S pomočjo dedovanja izpelji razred Izsek, ki predstavlja krožni izsek. Krožni izsek podamo z radijem kroga in kotom. Napiši konstruktor, ki mu podamo tako polmer kot kot. V primeru, da je polmer negativen, se pri inicializaciji upošteva absolutna vrednost. V primeru, da je kot negativen, se pri inicializaciji upošteva privzeti kot $\frac{\pi}{2}$. Kot je vedno podan v radianih. Razred naj ima poleg metod, ki jih podeduje od razreda Krog, še metodi za nastavljanje in vračanje kota. Preobteži metodo za pretvorbo v niz, da bo izpisala predstavitev razreda v naslednji obliki:
Izsek: radij = 1.0, kot = 1.22132.

Razred za krožni izsek naj ima še metodo, ki izračuna ploščino krožnega izseka. V razredu Izsek napiši tudi glavno funkcijo, v kateri demostriraš delovanje obeh razredov ter metode za ploščino izseka.

Namig