Naloge iz programiranja

Kovanci

V neki deželi obstajajo kovanci za 50, 25, 10, 5 in 1 centov. Poljubni znesek lahko zato plačamo različno. Na primer 11 centov lahko plačamo na 4 načine:

11 x 1 cent 
5 centov + 6 x 1 cent
2*5 centov + 1 cent
10 centov + 1 cent
Sestavi metodo, ki bo za dano vsoto vrnila tabelo nizov z opisi vseh načinov, na katere lahko izpišemo znesek. Metoda naj bo rekurzivna. Kot primer izhoda si oglejmo zaželjeni izpis za zgornji primer:
Vrednost 11 lahko izplacamo na naslednje nacine:
11 x 1 cent
5 centov + 6 x 1 cent
2 x 5 centov + 1 cent
10 centov + 1 cent

Namig