Vsota števk, iskanje minimalne števke in obračanje celega števila