Evklidov algoritem - izračun največjega skupnega delitelja (Java)