Prosojnice

Zanke v Javi

Stavek while, stavek for v Javi.