Prosojnice

Spremenljivke v Javi

Spremenljivke v Javi, deklaracija, osnovni tipi, prireditveni stavek, izpisovanje.