Prosojnice

Dostop do objektnih spremenljivk in metod v Javi

O public, private, zakaj in kako (Java).