Zbirke vprašanj

Izrazi v Javi

1. Deklariracija spremenljivke

Kakšen je ustrezen vzorec s katerim deklariramo spremenljivke?


2. Funkcija abs

Kaj pomeni funkcija abs?


3. Kaj pomeni besedica "blok"?

Kaj v Javi pomeni besedica blok?


4. Kateri tipi so primitivni?

Katere od spodaj naštetih besed v Javi predstavljajo osnovne tipe?


5. Kdaj deklariramo spremenljivko?

Kdaj deklariramo spremenljivko?


6. Math.sin()

Kako kličemo funkcijo sin?


7. Zamenjava spremenljivk

Kaj izpiše spodnja javanska koda?
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    int j = 10;
    int i = 15;
    i = j;
    j = i;
    System.out.println("i: " + i + ", j: " + j);
  }
}


8. Obseg tipa int v Javi

Tip int v Javi obsega cela števila od


9. Operator prirejanja

Operator prirejanja v Javi označimo kot:


10. Poimenovanje konstant

Po konvenciji o poimenovanju spremenljivk so v Javi konstante:


11. Pravilna imena spremenljivk

Katere izmed spodnjih besed so pravilna imena za spremenljivke v Javi?


12. Tip double

V spremenljivki tipa double hranimo


13. Spremenljivke z enakim imenom

Ali lahko imamo v metodi več spremenljivk z enakim imenom?


14. Stikanje števil in nizov

Kaj se izpiše?
public class Razred {
  public static void main(String[] args) {
    double d = 14.3;
    int i = 4;
    String s = " cm";

    System.out.println(d + i + s);
  }
}


15. Shranjevanje tipa double v int

Ali se program prevede?
public class DoubleVInt {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 0;
    double y = 0;
    x = y;
  }
}


16. Shranjevanje tipa int v double

Ali se program prevede?
public class IntVDouble {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 0;
    double y = 0;
    y = x;
  }
}


17. Uporaba spremenljivk

V programskem jeziku uporabljamo spremenljivke namesto


18. Vrednost izraza

Kakšna je vrednost izraza (double)5/2 ?


19. Vrednost izraza

Kakšna je vrednost javanskega izraza 32/5?


20. Vrednost izraza

Kateri izmed spodnjih izrazov da vrednost 3?


21. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka cif potem, ko se izvede stavek
double cif = (int)(19 / 4 - 1.3) * 4.1;


22. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka b potem, ko se izvede stavek
boolean b =(!(1 > 3)) || (4 > 0);


23. Pisanje izraza

Napišite deklaracijski stavek, s katerim deklarirate spremenljivko decimalke tipa double, ki ima za svojo vrednost decimalni del pozitivnega števila, ki je shranjeno v spremenljivki a tipa double (pri 93.7637 je to 0.7637). Pri odgovoru uporabi presledke samo tam, kjer je to nujno potrebno. Stavek zaključi s podpičjem.


24. Pisanje izraza

Napišite izraz v Javi, ki ustreza spodnjemu matematičnemu zapisu: $\sin(x + \cos(3y))$ Pri zapisu uporabljaj presledke samo na mestih, kjer so nujno potrebni.


25. Vrednost a po izvedbi int celo = 6 / ((int)(3.2)); double a = ...

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka a potem, ko se izvedeta stavka?
int celo = 6 / ((int)(3.2));
double a = (double)((12 % celo + 1) + 3.9);


26. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka b potem, ko se izvede stavek?
boolean b = (!(2 > 3)) && (31 != 49);


27. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka b potem, ko se izvede stavek?
boolean b = true || ((1 < 4) && (2 > 6));


28. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka b potem, ko se izvede stavek?
boolean b =(!(7 > 3)) || (4 > 9);


29. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka cif potem, ko se izvede stavek?
double cif = (int)(7 / 3 + 2.5) * 4.0;


30. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka g potem, ko se izvedeta stavka?
int g = 2 + 2 * 2 - 1;
g = 5 / g + 2;


31. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka p potem, ko se izvede stavek?
boolean p = !(5 > 7) && ((4 < 5) || (9 > 1));


32. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka st potem, ko se izvede stavek
int st = 7 / 3 4 % 5;


33. Vrednost spremenljivke po izvedenem stavku

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka stev potem, ko se izvede stavek?
int stev = 21 % 5 - 11 % 3;


34. Zaokroži na dve decimalki

Napiši izraz, ki spremenljivko x tipa double odreže na dve decimalni mesti natančno. Npr. double x = 3.14159 $\to$ 3.14. Pri rešitvi uporabljaj presledke samo tam, kjer so nujno potrebni.


35. Izpis naključnih števil

Imamo del kode nekega programa:
String stevilo = JOptionPane.showInputDialog("Vpisi stevilo:");
int st = Integer.parseInt(stevilo);
int nakljucno = (int)((Math.random() * st) + 1);
Katero naključno število se lahko izpiše?


36. Datoteka, ime razreda

V katero datoteko moramo shraniti program, ki se začne kot public class Nadzorni { ...


37. Definicija realne spremenljivke

Napiši javanski stavek, ki ustvari realno spremenljivko z imenom real in začetno vrednostjo 15. Presledke uporabi le tam, kjer je nujno potrebno in stavek zaključi s podpičjem.