Zbirke vprašanj

Aritmetični izrazi in spremenljivke v C#

1. Deklariramo spremenljivko

Kakšen je ustrezen vzorec s katerim deklariramo spremenljivke?


2. Kaj pomeni besedica blok?

Kaj v C# pomeni besedica blok?


3. Kje deklariramo spremenljivko?

Kdaj deklariramo spremenljivko?


4. Zamenjava spremenljivk

Kaj izpiše spodnja koda?
int j = 10;
int i = 15;
i = j;
j = i;
Console.WriteLine("i: " + i + ", j: " + j);


5. Obseg tipa int v C#

Tip int obsega cela števila od


6. Operator prirejanja

Operator prirejanja v C# označimo kot:


7. Pravilna imena spremenljivk

Katere izmed spodnjih besed so pravilna imena za spremenljivke?


8. Tip double

V spremenljivki tip double hranimo


9. Stikanje števil in niza

Kaj se izpiše?
double d = 14.3;
int i = 4;
String s = " cm";

Console.WriteLine(d + i + s);


10. Tip double in tip int

Ali se program prevede?
static void Main(string[] args)
{
  int x = 0;
  double y = 0;
  x = y;
  Console.ReadKey();
}


11. Tip int in tip double

Ali se program prevede?
static void Main(string[] args)
{
  int x = 0;
  double y = 0;
  y = x;
  Console.ReadKey();
}


12. Uporaba spremenljivk

V programskem jeziku uporabljamo spremenljivke namesto


13. Vrednost izraza ...

Kakšna je vrednost izraza (double)5/2 ?


14. Vrednost izraza ...

Kakšna je vrednost izraza 32/5?


15. Vrednost izraza z % in /

Kateri izmed spodnjih izrazov da vrednost 3?


16. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka cif potem, ko se izvede stavek?
double cif = (int)(19 / 4 - 1.3) * 4.1;

Pri odgovoru uporabi decimalno piko in ne vejice.


17. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka b potem, ko se izvede stavek?
bool b = (!(1 > 3)) || (4 > 0);


18. Decimalke

Napišite deklaracijski stavek s katerim deklarirate spremenljivko decimalke tipa double, ki ima za svojo vrednost decimalni del pozitivnega števila a, ki je shranjeno v spremenljivki tipa double (pri 93.7637 je to 0.7637).
Pri odgovoru uporabi presledke samo tam, kjer je to nujno potrebno. Stavek zaključi s podpičjem.


19. Matematični izraz

Napišite izraz, ki ustreza spodnjemu matematičnemu zapisu: $sin(x + cos(3y))$.
Pri zapisu uporabljaj presledke samo na mestih, kjer so nujno potrebni.


20. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka a potem, ko se izvedeta stavka?
int celo = 6 /((int)(3.2));
double a = (double)((12 % celo + 1) + 3.9);


21. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka b potem, ko se izvede stavek?
bool b = (!(2 > 3)) && (31 != 49);


22. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka b potem, ko se izvede stavek?
bool b = true || ((1 < 4) && (2 > 6));


23. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka b potem, ko se izvede stavek?
bool b =(!(7 > 3)) || (4 > 9);


24. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka cif potem, ko se izvede stavek?
double cif = (int)(7 / 3 + 2.5) * 4.0;


25. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka g potem, ko se izvedeta stavka?
int g = 2 + 2 * 2 - 1;
g = 5 / g + 2;


26. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka p potem, ko se izvede stavek?
bool p = !(5 > 7) && ((4 < 5) || (9 > 1));


27. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka st potem, ko se izvede stavek?
int st = 7 / 3 - 4 % 5;


28. Vrednost spremenljivke po izrazu

Kakšno vrednost bo imela spremenljivka stev potem, ko se izvede stavek?
int stev = 21 % 5 - 11 % 3;
stev ima vrednost:


29. Definicija realne spremenljivke

Napiši stavek, ki ustvari realno spremenljivko z imenom real in začetno vrednostjo 15. Presledke uporabi le tam, kjer je nujno potrebno in stavek zaključi s podpičjem.