Naloge iz programiranja

Izpis dosežkov

Učenci so pisali test. Sestavi program, ki bo izpisal seznam učencev. Pri vsakem učencu naj navede njegovo ime, število doseženih točk glede na število možnih točk, dosežek v procentih (na desetine natančno) ter ustrezno oceno. Kriterij določi sam sestavljalec. Primer izpisa (izberi primerne presledke):

		Meta   14.0t/22   63.6%   OCENA: dobro(3)
		

Namig