Naloge iz programiranja

Funkcija

Definirajmo funkcijo, ki slika iz naravnih števil v naravna števila z rekurzivnim predpisom $$f(n) = 2 f(n-1)+3 n$$ in vrednostjo $f(1) = 1$. Sestavi metodo

public static int vrednostf(int n)

ki izračuna vrednost funkcije za dani $n$ in vrne rezultat. Primer:
f(5) = 139.

Namig