Naloge iz programiranja

Fibonaccijevo zaporedje

Fibonaccijevo zaporedje je zaporedje, ki je sestavljeno tako, da je naslednji člen zaporedja enak vsoti prejšnjih dveh členov, prva dva člena pa sta enaka 1. Formalno zapišemo to takole:

$$ a_1 = 1, $$
$$ a_2 = 1, $$
$$ a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \text{ za }n \geq 3. $$

Sestavi metodo fibonacci, ki izračuna $n$-ti člen Fibbonacijevega zaporedja (ter ga vrne kot rezultat metode). Metodo napiši rekurzivno!

Namig