Naloge iz programiranja

Faktoriela/fakulteta/n!

V matematiki, še posebej v kombinatoriki, pogosto naletimo na pojem faktoriele ali, kot tudi rečemo, fakultete nekega naravnega števila. Označimo jo s !. Sestavi rekurzivno statično metodo fakulteta, ki izračuna fakulteto.

Namig