Evklidov algoritem - izračun največjega skupnega delitelja (C#)