Prosojnice

Osnove C#

Uvodno predavanje o C#. Predstavitev okolja ter prvi program.