Prosojnice

Dostop do objektnih spremenljivk in metod (C#)

O public, private, zakaj in kako (C#).