Prosojnice

Osnove objektnega programiranja - zgledi (C#)

Uvod v objektno programiranje v C# ter nekaj primerov enostavne uporabe.