Učni listi

Programski jeziki splošno (C#)

Prosojnice za podporo uvodnim predavanjem s predstavitvijo splošnih pojmov glede programskih jezikov.